Dimensionera system

Ett solvärmesystem är en lönsam investering för dig och miljön. Ju mindre mängd energi som går åt till uppvärmning och varmvatten i hushållet, desto mindre påverkar vi miljön. Solvärmekostnaden påverkas inte av energipriserna och när anläggningen är avbetalad är solvärmen i princip helt fri.

 

För att få ett lönsamt solfångarsystem så måste du veta hur du ska dimensionera ditt system på bästa möjliga sätt för dina förutsättningar.

 

Vi använder avancerade beräkningsprogram för att dimensionera din solfångaranläggning.

 

Därefter kan vi hjälpa dig att sätt ihop ett solfångarpaket som är anpassat efter dina behov.

Ett rätt solvärmesystem som inte blir överdimensionerat och medför återkommande driftproblem som kokning och bortfall av värmebärarflöde.

 

Kontakta oss så anpassar vi ett system efter era önskemål och förutsättningar.