ELBI DS KAMPANJ

Expansionskärl

Solar är speciellt konstruerat för att motstå höga temperaturer (110°C) i solfångaranläggningar. Tryck max: 8 bar. Made in Italy

Slutna expansionskärl

Volymenexpansionskärlet skall var minst 5 % av den totala vattenvolymen i värmesystemet.

Ex solvärmesling med 30 l = 1,5 l

 

Består av två utrymmen, en gasfylld sektion och en sektion som är anslutet till systemet. De olika sektionerna avskiljs med ett membran som buktar fram och tillbaka så att tryckjämvikt fås mellan de två sektionerna.

 

När vattnet expanderar i systemet fylls expansionskärlets vattensida med vatten, membranet trycks över mot gassidan, gasen komprimeras och trycket i expansionskärlet stiger.

 

Här gäller i princip allmänna gaslagen: Trycket * Volymen = konstant

 

Oftast är den gasfyllda sektionen fylld med lite extra gas, så kallat förtryck. (normalt mellan 0,5 och 1,5 bar beroende på fabrikat och artikelnummer) Förtrycket innebär att gassidan håller ett högre tryck än atmosfärstryck när vattensidan är helt tom på vatten. Förtrycket ska justeras in för aktuellt system för att expansionskärlet ska fungera optimalt. Detta görs genom att antigen släppa ut eller fylla på lite luft i luftnippeln på kärlet.

 

Detta måste göras när expansionskärlet inte är anslutet till systemet, inget tryck får finnas på vattensidan om membranet. Här slarvas det ofta vid installation av expansionskärl! Är förtrycket för högt så kommer trycket i systemet att sjunka som en sten när trycket i anläggningen understiger förtrycket. Ett för högt förtryck innebär också att expansionskärlet volym inte kan utnyttjas effektivt innan säkerhetsventilen öppnar!

 

Vad ska förtrycket vara?

Vi vill kunna utnyttja expansionskärlets volym så bra som möjligt. Kärlet ska vara tomt på vatten när vi når lägsta tillåtna tryck i systemet, eventuellt vill vi ha lite marginal kvar. Alltså ska förtrycket vara något högre än det lägsta tryck vi vill ha i systemet. Vår rekommendation är 1,5 bar, om inget annat skäl finns.

 

Kontakta oss så anpassar vi ett system efter era önskemål och förutsättningar.